SÓC RESPONSABLE

Per què identificar?

  • És obligatori per llei
  • Trobaràs el teu animal més fàcilment si es perd

Per què esterilitzar?

  • Estalviaràs molèsties i diners en el futur
  • Milloraràs la salut de l’animal
  • Col.labores amb el control de la natalitat
  • Disminueixen els abandonaments
  • Disiminueix la despesa pública en gestió d’abandonaments
Descarrega material de campanya i ajuda'ns a fer difusió

Campanya d’identificació de gossos, gats i/o fures Preus promocionals

Campanya Sóc Responsable 2016

Finalitzada la campanya 2016. En cas de tenir el codi i no haver contactat amb veterinaris pels serveis, caldrà que ho feu a la major brevetat..

NOMBRE TOTAL D’ACTUACIONS VETERINÀRIES
CAMPANYA 2015 CAMPANYA 2014 CAMPANYA 2013 CAMPANYA 2012
ESTERILITZACIONS 9.106 6.444 5.717 4.401
IDENTIFICACIONS 4.603 4.183 3.119 2.836
GOSSOS 2.583 2.230 1.574 1.104
GOSSES 3.521 2.982 2.149 1.542
GATS 1.029 872 636 515
GATES 1.949 1.739 1.338 1.206
FURA FEMELLA 11 11 12 12
FURA MASCLE 13 16 8 22
TOTAL ANIMALS 9.106 7.850 5.717 4.401
TOTAL ACT. VETS 13.709 10.627 8.836 7.237
TOTAL ANIMALES EN 4 AÑOS: 27.074